• Informacja o tablicach do bezpłatnego wywieszania ogłoszeń i plakatów wyborczych
  244 KB
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  130 KB
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz 60+
  226 KB
 • Informacja o dowozach w dniu wyborów do lokali wyborczych na terenie Gminy Szczecinek
  121 KB