• Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za I kwartał 2022r.
  348 KB
 • Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za II kwartał 2022r.
  350 KB
 • Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za III kwartał 2022r.
  349 KB
 • Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za IV kwartał 2022r.
  352 KB
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w 2022 roku Zgodnie z art.37 ust.1 pkt 2 lit.g ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305 t.j.)
  21 KB
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku, w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.
  128 KB
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2022, w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł.
  141 KB