Aktywizacja społeczna wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Aktywizacja
  50 KB
 • Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.
  246 KB
 • Załącznik do ww. Zarządzenia
  72 KB
 • Wzór oferty
  46 KB
 • Wzór sprawozdania
  37 KB
 • Zarządzenie Wójta Nr 19/2020 w sprawie powołania komisji
  251 KB
 • Lista rankingowa otwartego konkursu ofert na rok 2020 dla organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek
  213 KB

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Sport
  50 KB
 • Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 4/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.
  220 KB
 • Załącznik do ww. Zarządzenia
  73 KB
 • Wzór oferty
  46 KB
 • Wzór sprawozdania
  37 KB
 • Zarządzenie Wójta Nr 20/2020 w sprawie powołania komisji
  259 KB
 • Lista rankingowa otwartego konkursu ofert na rok 2020 dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek.
  225 KB

Udział w pracach komisji opiniujących

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Komisja
  41 KB
 • Formularz zgłaszania
  12 KB