Działalność na rzecz integracji europejskiej

 • Zarządzenie Wójta
  412 KB
 • Ogłoszenie o konkursie - załącznik
  2 MB
 • Formularz ofertowy
  52 KB
 • Ogłoszenie o naborze do komisji
  569 KB
 • Formularz zgłaszania do komisji
  12 KB
 • Sprawozdanie z realizacji
  37 KB
 • Powołanie komisji
  497 KB
 • Lista rankingowa
  246 KB

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 • Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia 14.01.2022 r.
  249 KB
 • Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta z dnia 10.01.2022r.
  419 KB
 • Załącznik Nr 1 do w/w Zarządzenia
  267 KB
 • Wzór oferty
  52 KB
 • Sprawozdanie z wykonania zadania
  37 KB
 • Zarządzenie Wójta o powołaniu komisji konkursowej [...]
  540 KB
 • Lista rankingowa- sport
  391 KB

Aktywizacja społeczna wśród mieszkańców

 • Zarządzenie nr 11/2022 z 14.01.2022
  247 KB
 • Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta z dnia 10.01.2022r.
  471 KB
 • Załącznik Nr 1 do w/w Zarządzenia
  268 KB
 • Wzór oferty
  52 KB
 • Sprawozdanie z wykonania zadania
  37 KB
 • Zarządzenie Wójta w sprawie powołania komisji konkursowej [...]
  531 KB
 • Lista rankingowa- aktywizacja
  280 KB