Dzierżawy 2016r.

  • Przetarg na dzierżawę działki nr 767 w m. Gwda Wielka
    38 KB

Dzierżawy 2016r.

  • Przetarg na dzierżawę działki nr 767 w m. Gwda Wielka
    38 KB