Dzierżawy 2018:

  • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.755/8, obr Gwda Wielka
    37 KB
  • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę dz.745, obr. Parsęcko
    37 KB