Przetargi 2020:

 • Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 877/1 i 877/2 z udz. do 1/7 w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka.
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.730/8 obr. Gwda Wielka
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 2/24 obr. Grąbczyn
  53 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 1 położonym na dz. 83/17 w obr. Jelenino
  54 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 2 położonym na dz. 83/17 w obr. Jelenino
  46 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 3 położonym na dz. 83/17 w obr. Jelenino
  46 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 4 położonym na dz. 83/17 w obr. Jelenino
  54 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 5 położonym na dz. 83/17 w obr. Jelenino
  53 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 6 położonym na dz. 83/17 w obr. Jelenino
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. 305-/1, 305/2, 305/3 każda z udziałem do 1/6 w dz. 305/7 obr. Parsęcko
  44 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. 305-/4, 305/5, 305/6 każda z udziałem do 1/6 w dz. 305/7 obr. Parsęcko
  44 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 58 obr. Gwda Mała
  54 KB
 • Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości działka 2/24 obr. Grąbczyn
  115 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. 85/18, 85/19, 85/20 każda z udziałem do 1/10 w dz. 85/26 obr. Marcelin
  45 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 85/21 z udziałem do 1/10 w dz. 85/26 obr. Marcelin
  44 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 478/1 obr. Parsęcko
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 169 obr. Dziki
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 98 obr. Turowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 6 obr. Spore
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 98 obr. Spore
  55 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/8 obr. Spore
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/9 obr. Spore
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/10 obr. Spore
  53 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 58 obr. Gwda Mała
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 134 obr. Jelenino
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 83/12 obr. Turowo
  47 KB
 • Ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. 436/1, 438 obr. Turowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 444 obr. Turowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 445 obr. Turowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 439 obr. Turowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 455 obr. Turowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 98 obr. Turowo
  49 KB
 • Ogłoszenia o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. 305/1, 305/2, każda z udziałem do 1/6 w dz. 305/7 obr. Parsęcko
  44 KB
 • Ogłoszenia o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych dz. 305/4, 305/5, 305/6 każda z udziałem do 1/6 w dz. 305/7 obr. Parsęcko
  45 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/8 obr. Spore
  54 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/9 obr. Spore
  53 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/10 obr. Spore
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 170 obr. Dziki
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 765/11 obr. Gwda Wielka
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 134 obr. Jelenino
  49 KB
 • Ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 765/13 i 765/14 każda z udziałem do 1/7 części w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka
  49 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 765/20 z udziałem do 1/7 części w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 87/15 obr. Sitno
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 93/3 obr. Wilcze Laski
  46 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/14 obr. Spore
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/15 obr. Spore
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 480/16 obr. Spore
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/24 części nieruchomości zabudowanej -pomieszczenie gospodarcze nr 5 dz. 19/31 obr. Dalęcino
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 44/2 obr. Kusowo
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki: 762/2, 762/4 obr. Parsęcko
  51 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 83/12 obr. Turowo
  53 KB
 • Ogłoszenia o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działki: 436/1, 438 obr. Turowo
  55 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 439 obr. Turowo
  54 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 445 obr. Turowo
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 448 obr. Turowo
  52 KB
 • Informacja o przetargu dz.480/14 obr. Spore
  30 KB
 • Informacja o przetargu dz.480/15 obr. Spore
  30 KB
 • Informacja o przetargu dz.480/16 obr. Spore
  30 KB
 • Informacja o wynikach przetargów, które odbyły się w dniu 20.11.2020 r.
  36 KB
 • Informacja o wynikach przetargów, które odbyły się w dniu 26.11.2020 r.
  31 KB
 • Informacja o wynikach przetargów, które odbyły się w dniu 27.11.2020 r.
  35 KB
 • Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na dz. 134, obr. Jelenino
  60 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 35/12 obr. Żółtnica
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 684/4 obr. Gwda Wielka
  49 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 877/2 z udz. do 1/7 w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka
  47 KB