OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Szczecinek

 o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały

Rady Gminy Szczecinek

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

Na podstawie art. 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 3. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r., poz. 278 z późn. zm.) zapraszam mieszkańców Gminy Szczecinek do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Szczecinek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Szczecinek.

Konsultacje społeczne będą prowadzone od 24 kwietnia 2024 r. do  30 maja 2024 r.

Szczegółowe  informacje można uzyskać na stronach Gminy Szczecinek tj.

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczecinek (www.bipgminaszczecinek.pl) w zakładce: Konsultacje społeczne.

- na portalu informacyjnym Gminy Szczecinek (www.gminaszczecinek.pl)w zakładce: Aktualności.

lub

- w Sekretariacie Urzędu Gminy Szczecinek ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek

 • Zarządzenie nr 90/2024 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 15 kwietnia 2024 roku.
  674 KB
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Szczecinek o konsultacjach społecznych.
  738 KB
 • Projekt uchwały Rady Gminy Szczecinek w sprawie wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  968 KB
 • Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Szczecinek.
  790 KB
 • Formularz uwag
  26 KB