Aktywizacja społeczna wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Aktywizacja
  15 KB
 • Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 3/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
  275 KB
 • Załącznik do w/w Zarządzenia
  72 KB
 • Wzór oferty
  46 KB
 • Wzór sprawozdania
  37 KB
 • Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 26 stycznia 2021r w sprawie powołania komisji
  67 KB
 • Lista rankingowa otwartego konkursu ofert na rok 2021 dla organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek
  287 KB

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Sport
  15 KB
 • Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 4/2020 z dnia 8 stycznia 2021 r.
  245 KB
 • Załącznik do w/w Zarządzenia
  73 KB
 • Wzór oferty
  46 KB
 • Wzór sprawozdania
  37 KB
 • Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 26 stycznia 2021r w sprawie powołania komisji
  69 KB
 • Lista rankingowa otwartego konkursu ofert na rok 2021 dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek.
  420 KB

Udział w pracach komisji opiniujących

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Komisja
  13 KB
 • Formularz zgłaszania
  12 KB