Dzierżawy 2020:

  • Gwda Wielka działka nr 764/2
    34 KB
  • Informacja o wyniku przetargu Gwda Wielka dz. 764/2.
    183 KB