Dokumenty

 • Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych z mieszkańcami Gminy Szczecinek w sprawie programu współpracy
  80 KB
 • Zarządzenie Nr 176/2021
  88 KB
 • Załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia - Program Współpracy
  107 KB
 • Załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia - Formularz Konsultacji
  15 KB
 • Załącznik nr 1 do Programu Współpracy
  12 KB
 • Załącznik nr 2 do Programu Współpracy - Formularz oceny
  16 KB
 • Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia w/w programu
  14 KB