KULTURA FIZYCZNA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZECINEK

 • Zarządzenie nr 1/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek.
  290 KB
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Szczecinek o otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek.
  3 MB
 • Ogłoszenie Wójta GOgłoszenie Wójta Gminy Szczecinek o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konminy Szczecinek o otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek.
  1 MB
 • Formularz zgłaszania członka organizacji pozarządowej do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej.
  181 KB
 • zarządzenie nr 18/2024 w sprawie powołania Komisji
  440 KB
 • Lista rankingowa otwartego konkursu ofert na rok 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkanców Gminy Szczecinek
  316 KB

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI.

 • Zarządzenie nr 2/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  289 KB
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Szczecinek o otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  3 MB
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Szczecinek o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy w 2024 r. w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
  1 MB
 • Formularz zgłaszania członka organizacji pozarządowej do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej.
  181 KB
 • Zarządzenie nr 19/2024 w sprawie powołania KOmisji
  446 KB
 • Zarzadzenie nr 35/2024 Wójta Gminy Szczecinek w sprawie zmiany członkow Komisji Konkursowej...
  446 KB
 • Lista rankingowa otwartego konkursu ofert na rok 2024 w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej...
  216 KB

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZECINEK.

 • Zarządzenie nr 3/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańców Gminy Szczecinek.
  291 KB
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Szczecinek o otwartym konkursie ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańców Gminy Szczecinek.
  3 MB
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Szczecinek o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy na 2024 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańcó
  1 MB
 • Formularz zgłaszania członka organizacji pozarządowej do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej.
  181 KB
 • Zarzadzenie nr 20/2024 w sprawie powołania Komisji
  431 KB
 • Zarzadzenie nr 34/2024 Wójta Gminy Szczecinek w sprawie zmiany członków....
  453 KB
 • Lista rankingowa otwartego konkursu ofert na rok 2024 w zakresie dziaalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańców Gminy Szczecinek
  191 KB

WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,

 • 5_sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5.docx
  43 KB

wzór oferty