Przetargi 2018:

 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 755/4 z udz. w dz. 755/5 oraz dz. 755/7 z udz. w dz. 755/5 obr. Gwda Wielka
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.755/8, obr Gwda Wielka
  45 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 58/72, obr.Stare Wierzchowo
  45 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 85/24 z udz. w dz. 85/26 obr. Marcelin
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 85/15 z udz. w dz. 85/26 obr. Marcelin
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 85/14 z i dz. 85/25 obr. Marcelin
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 65/6 obr. Dziki
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 170 obr Dziki
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 755/4 z udz. w dz. 755/5 oraz dz. 755/7 z udz. w dz. 755/5 obr. Gwda Wielka
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.755/6 obr Gwda Wielka
  44 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.755/8 obr Gwda Wielka
  44 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 92/7 z udz. w dz.92/4 oraz dz. 92/3 obr Nowe Gonne
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 239/5 obr Marcelin
  46 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 226, obr. Drawień
  50 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 7/2, obr. Spore
  49 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 22/4, obr. Wierzchowo
  50 KB
 • Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości dz. 226, obr. Drawień
  193 KB
 • Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości dz. 239/5, obr. Marcelin
  194 KB
 • Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości dz. 755/4 z udz. do 1/2 w dz. 755/5, dz. 755/7 z udz. do 1/2 w dz.755/5 oraz dz.755/8,obr. Gwda Wielka
  194 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 170, obr. Dziki
  48 KB
 • Ogłoszenie pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki239/5, obr. Marcelin
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 695/17, obr. Żółtnica
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 20/12, obr. Stare Wierzchowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek 765/12, 765/13, 765/14 każda z udziałem do 1/7 w działce 765/15 obr. Gwda Wielka
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek 765/18, 765/19,765/20 każda z udziałem do 1/7 w działce 765/15 obr. Gwda Wielka
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek 261/10,261/11, obr. Wierzchowo
  53 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości działka 7/2, obr. Spore
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości działka 178/10, obr. Marcelin
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości działka 178/23, obr. Marcelin
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 103/5 obr. Mosina
  46 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 721/3, 722/2 obr. Gwda Wielka
  47 KB
 • Informacja o odwołaniu przetargu
  116 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 730/8
  47 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 755/8
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 755/4 wraz z udz. w dz. 755/5
  49 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 92/3 obr. Nowe Gonne
  53 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.92/7 z udz. do 1/2 części w dz.92/4obr. Nowe Gonne
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.178/23 obr. Marcelin
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.178/10 obr. Marcelin
  53 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.695/17 obr. Żółtnica
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.677/18 obr. Parsęcko
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.93/4 obr. Wilcze Laski
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.58 obr. Gwda Mała
  53 KB
 • Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości dz.22/4, obr. Wierzchowo
  116 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 22/4, obr. Wierzchowo
  55 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.85/23 z udz. w dz.85/26 obr. Marcelin
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 85/14 obr. Marcelin
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 85/16 i 85/17 z udz. w dz. 85/26 obr. Marcelin
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 85/18 z udz. w dz. 85/26 obr. Marcelin
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 85/15 z udz. w dz. 85/26 obr. Marcelin
  52 KB