Przetargi 2021:

 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.730/8 obr. Gwda Wielka
  49 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.87/15 obr. Sitno
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 83/17 obr. Jelenino
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 84/5 obr. Wilcze Laski
  49 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 103/5 obr. Mosina
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 721/7 obr. Gwda Wielka
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 104 obr. Gwda Mała
  48 KB
 • Informacja o wyniku rokowań dz.134 obr Jelenino
  28 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 456, 457 obr. Turowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 169 obr. Dziki
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 56 obr Grabczyn
  53 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/14 obr Spore
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/15 obr Spore
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/16 obr Spore
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 44/2 obr Kusowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/1 obr. Parsęcko
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/2 obr. Parsęcko
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/3 obr. Parsęcko
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/4 obr. Parsęcko
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/5 obr. Parsęcko
  48 KB
 • Informacja o wynikach przetargów
  28 KB
 • Informacja o wynikach przetargów
  33 KB
 • Informacja o wynikach przetargów
  37 KB
 • Informacja o wynikach przetargów
  30 KB
 • Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 762/2 i 762/4 obr. Parsęcko
  46 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 730/8 obr.Gwda Wielka
  49 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 448 obr. Turowo
  47 KB
 • Informacja o wynikach przetargów
  33 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 104 obr. Gwda Mała
  48 KB
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 87/15 obr. Sitno
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 103/5 obr. Mosina
  60 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 3, położonej przy ul. Szczecineckiej 24 na gruntach dz. 684/4 obr. Gwda Wielka
  50 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr 5, położonego na gruntach dz. 695/14 obr. Żółtnica
  64 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr 6, położonego na gruntach dz. 695/14 obr. Żółtnica
  64 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 65/3 obr. Wilcze Laski
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 158/1 obr. Spore
  55 KB
 • Informacja o wynikach przetargów
  35 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 58/72 obr. Stare Wierzchowo
  56 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 11/11 obr. Dalęcino
  55 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr 3, położonego na dz. 8/42 obr. Turowo
  54 KB
 • Odwołanie pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości ogłoszonego na dzień 02.06.2021 r. na sprzedaż dz. 158/1 obr. Spore
  114 KB
 • Informacja o wynikach przetargów
  29 KB
 • Informacja o wynikach przetargów
  30 KB
 • Informacja o wynikach przetargów
  30 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 273/2 obr. Gwda Mała
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 615/3 obr. Gwda Wielka
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 87/1 obr. Jelenino
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 19/41 i 19/42 m. Skotniki, obr.Dalęcino
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 98 obr. Spore
  49 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej na działce 436/9 obr. Parsęcko
  50 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 169 obr. Dziki
  49 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 457 obr. Turowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pomieszczenia nr. 5, położonego na gruntach działki 695/14 obr. Żółtnica
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pomieszczenia nr. 6, położonego na gruntach działki 695/14 obr. Żółtnica
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 38, położonym na gruntach działki 83/17 obr. Jelenino
  49 KB
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/14 obr. Spore
  48 KB
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/15 obr. Spore
  49 KB
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/16 obr. Spore
  49 KB
 • Informacja o wynikach przetargów
  31 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 154/2 obr. Kusowo
  47 KB
 • Informacja o wynikach przetargów
  30 KB
 • Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 762/2 i 762/4 obr. Parsęcko
  46 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 266 obr. Wierzchowo
  58 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego - garażu dz. 13/15 obr. Dalęcino
  64 KB
 • Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 44/2 obr.Kusowo
  59 KB
 • Informacja o wyniku przetargu
  30 KB
 • Informacja o wynikach przetargów
  34 KB
 • Informacja o wynikach przetargów
  44 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  45 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  45 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  45 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  43 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  46 KB
 • Informacja o wyniku przetargu
  30 KB
 • Informacja o wyniku przetargu
  29 KB
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej dz. 83/17 obr. Jelenino
  54 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 19/41 i 19/42 obr. Dalęcino
  54 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 w budynku Parsęcko 37, obr. Parsęcko
  56 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej dz. 84/5 obr. Wilcze Laski
  54 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  49 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  44 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  45 KB