Przetargi 2019:

 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 239/5, obr. Marcelin
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 58/72, obr. Stare Wierzchowo
  53 KB
 • Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/12, 765/13, 765/14 każda z udziałem do 1/7 w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka
  53 KB
 • Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/18, 765/19, 765/20 każda z udziałem do 1/7 w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 657/2 obr. Gwda Wielka
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 261/6 i dz.261/9 obr. Wierzchowo
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 92/1 obr. Gwda Mała
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 82/9 obr. Jelenino
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 58/24 obr. Stare Wierzchowo
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 114 obr. Spore
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 141/4 obr. Spore
  52 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 677/18 obr. Parsęcko
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 293/7 obr. Turowo
  51 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 571/1 obr. Gwda Wielka
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 226 obr. Drawień
  52 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 730/8 obr. Gwda Wielka
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 236/8, 236/9, 236/10 obr. Turowo
  52 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 657/2 obr. Gwda Wielka
  53 KB
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 755/4 z udz.do 1/2 w dz.755/5 obr. Gwda Wielka
  56 KB
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 755/8 obr. Gwda Wielka
  54 KB
 • Unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz.58/24 obr. Stare Wierzchowo
  42 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/5 obr. Spore
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/15 obr. Spore
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/3 obr. Spore
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/4 obr. Spore
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/16 obr. Spore
  52 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.236/8, 236/9, 236/10 obr. Turowo
  53 KB
 • Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 765/18, 765/19, 765/20 każda z udz.do 1/7 w dz.765/15 obr. Gwda Wielka
  53 KB
 • Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 765/12, 765/13, 765/14 każda z udz.do 1/7 w dz.765/15 obr. Gwda Wielka
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 2/43 obr. Grąbczyn
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 96 obr. Turowo
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 478/1 obr. Parsęcko
  52 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 92/1 obr. Gwda Mała
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.755/8 obr. Gwda Wielka
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 755/4 z udziałem do 1/2 wdz. 755/5 obr. GwdaWielka
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 15/8 obr. Turowo
  51 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/5 obr. Spore
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/14 obr. Spore
  53 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/15 obr. Spore
  54 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/16 obr. Spore
  54 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/4 obr. Spore
  53 KB
 • Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 765/13 i 765/14 każda z udz. do 1/7 cz. w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka
  54 KB
 • Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 765/18 i 765/20 każda z udz. do 1/7 cz. w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 877/1 i 877/2 z udz. do 1/7 cz. w dz. 765/15 obr. Gwda Wielka
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 1 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 2 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 3 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino
  52 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 4 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 5 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyodrębnionego lokalu nr 6 położonego w budynku 38, dz. 83/17 obr. Jelenino
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem nr 7, położonym na gruntach dz.98 obr. Spore
  55 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokalu nr 3 , położonego w budynku przy ul. Szczecineckiej 24 w miejscowości i obr. Gwda Wielka
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 98, obr. Turowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 146/2, obr. Spore
  53 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 6, obr. Spore
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokalu nr 6 , położonego w budynku na działce 84/5 w obr. Wilcze Laski,
  48 KB