Przetargi 2022:

 • Informacja o wyniku przetargu
  30 KB
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 480/15 w m. Spore
  49 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż działek 386/19, 386/20, 386/21 i 386/22 w obr. Stare Wierzchowo
  49 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż działek 386/23, 386/24 i 386/25 w obr. Stare Wierzchowo
  49 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 439 w obr. Turowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 447 w obr. Turowo
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 449 w obr. Turowo
  47 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 266 w obr. Wierzchowo
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 37/3 w obr. Gałowo
  46 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 2/28 w obr. Grąbczyn
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 4 na dz. 158/20 wraz z pomieszczeniem gospodarczym nr 5 na dz. 158/21 w m. Trzcinno, obr. Gałowo
  49 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 43 w obr. Wierzchowo
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 860/4 i 161/3 w obr. Gwda Wielka
  48 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  44 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 305/1 i 305/2 każda z udziałem do 1/6 w dz. 305/7 w obr. Parsęcko
  46 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 305/4, 305/5 i 305/6 każda z udziałem do 1/6 w dz. 305/7 w obr. Parsęcko
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 765/1, 765/2, 765/3, 765/4 i 765/5 w obr. Parsęcko
  48 KB
 • Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż budynku po byłej szkole w Wilczych Laskach
  28 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 58/25 w obr. Stare Wierzchowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 77, 78 w obr. Marcelin
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 47/4 w obr. Żółtnica
  48 KB
 • Informacja o wyniku przetargu
  38 KB
 • Informacja o wyniku przetargu
  40 KB
 • Informacja o wyniku przetargów dotyczących sprzedaży działek 386/23, 386/24, 238/25 położonych w obr. Stare Wierzchowo
  42 KB
 • Informacja o wyniku przetargów dotyczących sprzedaży lokalu nr 4 w m. Trzcinno 5 na dz. 158/20 wraz z pom. gospodarczym nr 5 na dz. 158/21 w obr. Galowo oraz sprzedaż działki 43 w obr Wierzchowo i sprzedaż działek 860/4 wraz z 161/3 w obr. Gwda Wielka
  34 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego - działka 151/7 obr Spore
  35 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż dz. 452, 443, 442, 441 obr. Turowo
  43 KB
 • Informacja o wyniku przetargów dotyczących sprzedaży działek: 305/1 i 305/2 każda z udz. do 1/6 w działce 305/7 położonych w obr. Parsęcko
  31 KB
 • Informacja o wyniku przetargów dotyczących sprzedaży działek: 305/4, 305/5 i 305/6 każda z udz. do 1/6 w działce 305/7 położonych w obr. Parsęcko
  34 KB
 • Informacja o wyniku przetargów dotyczących sprzedaży działek: 765/1, 765/2, 765/3, 765/4 i 765/5, położonych w obr. Parsęcko
  35 KB
 • Informacja o wyniku przetargów dotyczących sprzedaży działek: 58/25 obr. Stare Wierzchowo, 77,78 obr. Marcelin, 47/4 obr. Żółtnica.
  38 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 85/22 wraz z udziałem do 1/10 części w dz. 85/26 w obr. Marcelin
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 65/3 w obr. Wilcze Laski
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 615/3 w obr.Gwda Wielka
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 87/1 w obr. Jelenino
  54 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 2/28 w obr. Grąbczyn
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 860/4 i 161/3 w obr. Gwda Wielka
  48 KB
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej 266 w obr. Wierzchowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 37/3 w obr. Gałowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 11/11 w obr. Dalęcino
  47 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 459/24 w obr. Parsęcko
  47 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 47/4 w obr. Żółtnica
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 77 i 87 w obr. Marcelin
  49 KB
 • Informacja o wyniku przetargów z dnia 1.07.2022r.
  37 KB
 • Informacja o wyniku przetargów z dnia 4.07.2022r.
  37 KB
 • Informacja o wyniku przetargów z dnia 5.07.2022r.
  29 KB
 • Informacja o wyniku przetargów z dnia 6.07.2022r.
  29 KB
 • Informacja o wyniku przetargów z dnia 7.07.2022r.
  37 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 765/1, 765/3, 765/4 i 765/5 w obr. Parsęcko.
  49 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 386/27, 386/28 i 386/29 w obr. Stare Wierzchowo
  57 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 386/30, 386/31, 386/32 i 386/33 w obr. Stare Wierzchowo
  57 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 29.07.2022 r.
  37 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 02.08.2022 r.
  34 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  47 KB
 • Wykaz nieruchomości lokalowej - lokal nr 1 Wierzchowo 91 przeznaczonej na sprzedaż
  37 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego działka 106 obr Spore
  36 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego działka 412/5 obr Parsęcko
  34 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 87/1 w obr. Jelenino
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 615/3 w obr. Gwda Wielka
  49 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 65/3 w obr. Wilcze Laski
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 50/5 w obr. Turowo
  54 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 2/156, 2/157, 2/158 każda z udziałem do 1/15 części w działce 2/155 w obr. Grąbczyn
  49 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 2/159, 2/160, 2/161, 2/162 każda z udziałem do 1/15 części w działce 2/155 w obr. Grąbczyn
  49 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 2/163 z udziałem do 1/15 części w działce 2/155 oraz 2/172, 2/173 w obr. Grąbczyn
  49 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż dz. 138/5, 138/6, 138/7 każda z udziałem do 1/6 w dz. 138/11 obr. Spore
  43 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż dz. 138/8, 138/9, 138/10 każda z udziałem do 1/6 w dz. 138/11 obr. Spore i dz. 101/1 obr. Mosina
  45 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż dz. 765/22, 765/23, 765/24, 765/25, 765/26, 765/28, 765/29 obr. Gwda Wielka.
  44 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż dz. 765/30, 765/31, 765/32, 765/33, 765/34, 765/35, 765/36 obr. Gwda Wielka.
  44 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż dz. 765/37, 765/39, 765/40, 765/41, 765/42 obr. Gwda Wielka.
  43 KB
 • Informacja o wynikach przetargów
  36 KB
 • Unieważnienie przetargu
  57 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 13.10.2022 r.
  28 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 14.10.2022 r.http://bip.gminaszczecinek.pl/typo3/sysext/t3skin/icons/gfx/content_client.gif
  30 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 17.10.2022 r.
  29 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 480/6, 480/7, 480/12, 480/13 każda z udziałem do 1/4 części w działce 480/11 w obr. Spore
  62 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 39/4 i 39/5 każda z udziałem do 1/2 części w działce 39/6 w obr. Grąbczyn
  55 KB
 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 765/1, 765/3, 765/4 w obr. Parsęcko.
  49 KB
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 1 Wierzchowo 91
  49 KB
 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 440, 441, 442 w obr. Turowo.
  47 KB
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 37/3 w obr. Gałowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 525/4 wraz z udziałem do 1/5 części w działce 525/1 w obr. Spore
  50 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 459/24 w obr. Parsęcko
  48 KB
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 47/4 w obr. Żółtnica
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 765/22, 765/23, 765/24 każda z udziałem do 1/10 części w dz. 765/27 w obr. Gwda Wielka
  50 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 765/25, 765/26, 765/28 każda z udziałem do 1/10 części w dz. 765/27 w obr. Gwda Wielka
  50 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 765/29, 765/30, 765/31, 765/32 każda z udziałem do 1/10 części w dz. 765/27 w obr. Gwda Wielka
  50 KB
 • Wykaz nieruchomości: lokalowej - lokal nr 1 Parsęcko 37, budynku Turowo 35A, dz. 77 i 87 obr. Marcelin, dz. 346/1 i 346/4 obr. Dziki i dz. 696/8 obr. Parsęko przeznaczonych na sprzedaż
  48 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 16.12.2022 r.
  35 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 765/33, 765/34, 765/35 każda z udziałem do 1/9 części w dz. 765/38 w obr. Gwda Wielka
  50 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 765/36, 765/37, 765/39 każda z udziałem do 1/9 części w dz. 765/38 w obr. Gwda Wielka
  50 KB
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 765/40, 765/41, 765/42 każda z udziałem do 1/9 części w dz. 765/38 w obr. Gwda Wielka
  51 KB
 • Informacja o wyniku przetargów z dnia 21.12.2022r.
  33 KB