• Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "IV MISTRZOSTWA SZCZECINKA BENCH PRESS-DEADLIFT"
  1 MB
 • Zarządzenie Wójta Nr 114/2019 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek w 2019 roku
  350 KB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Festyn Parafialny Gwda Wielka
  900 KB
 • Zarządzenie Wójta Nr 125/2019 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Szczecinek w 2019 roku
  333 KB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Festyn - Kościół Filialny w Drawieniu
  572 KB
 • Zarządzenie Wójta Nr 156/2019 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Szczecinek
  176 KB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Gra w bule
  599 KB
 • Zarządzenie Wójta Nr 155/2019 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek w 2019 roku
  185 KB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Puchar Polski WRPF
  580 KB
 • Zarządzenie Wójta Nr 157/2019 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek w 2019 roku
  189 KB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Integracja emerytów Gminy Szczecinek
  555 KB
 • Zarządzenie Wójta Nr 158/2019 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Szczecinek w 2019 roku
  193 KB