Przetargi 2023:

 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 28.12.2022r.
  45 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 138/6 wraz z udz. do 1/6 w działce 138/11 obr. Spore
  49 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 138/7 wraz z udz. do 1/6 w działce 138/11 obr. Spore
  49 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 138/8 wraz z udz. do 1/6 w działce 138/11 obr. Spore
  49 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 138/9 wraz z udz. do 1/6 w działce 138/11 obr. Spore
  49 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 138/10 wraz z udz. do 1/6 w działce 138/11 obr. Spore
  49 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 03.01.2023r.
  29 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 04.01.2023r.
  29 KB
 • Ogłoszenie o drugim przetargu - działka nr 101/1, obr. Mosina
  48 KB
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu - działka nr 350, obr. Wilcze Laski
  47 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 05.01.2023r.
  31 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 595/1 obr. Gwda Wielka
  53 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu nr 1, położonego w budynku 91 działka nr 22/4 obr. Wierzchowo
  50 KB
 • Ogłoszenie o III przetargu - działka nr 459/24 obr. Parsęcko
  48 KB
 • Ogłoszenie o IV przetargu - działka nr 37/3 obr. Gałowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o III przetargu - działka nr 87/1 obr. Jelenino
  48 KB
 • informacja_o_przetaru_z_25-01-2023_64.pdf
  29 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 26.01.2023 r.
  29 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 27.01.2023 r.
  29 KB
 • Ogłoszenie o II przetargach - działka nr 480/12 i 480/13 każda wraz z udz. do 1/4 w działce 480/11 obr. Spore
  55 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działki nr 77 i 87 obr. Marcelin
  49 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działki nr 346/1 i 346/6 obr. Dziki
  55 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 696/8 obr. Parsęcko
  47 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 16.02.2023 r.
  28 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 17.02.2023 r.
  29 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 765/23, 765/24, 765/25 wraz z udz. do 1/10 w działce 765/27 obr. Gwda Wielka
  51 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 765/26, 765/28, 765/29 wraz z udz. do 1/10 w działce 765/27 obr. Gwda Wielka
  51 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 765/30, 765/31, 765/32 wraz z udz. do 1/10 w działce 765/27 obr. Gwda Wielka
  51 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 765/34, 765/35, 765/36 wraz z udz. do 1/9 w działce 765/38 obr. Gwda Wielka
  51 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 765/37, 765/39, 765/40, 765/41 wraz z udz. do 1/9 w działce 765/38 obr. Gwda Wielka
  51 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 21.02.2023 r.
  28 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 28.02.2023 r.
  30 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 02.03.2023 r.
  29 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 29.03.2023 r.
  41 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - I z dnia 29.03.2023 r.
  47 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - II z dnia 29.03.2023 r.
  44 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - III z dnia 29.03.2023 r.
  44 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - IV z dnia 29.03.2023 r.
  45 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - V z dnia 29.03.2023 r.
  45 KB
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - VI z dnia 29.03.2023 r.
  43 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 31.03.2023 r.
  29 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 440, 441, 442 obr. Turowo
  48 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 39/4 i 39/5 każda z udziałem do 1/2 w działce 39/6 obr. Grąbczyn
  49 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 11.04.2023 r.
  29 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 11.04.2023 r.
  29 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 13.04.2023 r., które odbyły się w dniu 4.04.2023 r.
  30 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 21.04.2023 r., które odbyły się w dniu 12.04.2023 r.
  39 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 21.04.2023 r., które odbyły się w dniu 13.04.2023 r.
  61 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 77 i 87 obr. Marcelin
  50 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu - działka nr346/4 obr. Dziki
  55 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 696/8 obr. Parsęcko
  47 KB
 • Ogłoszenie o III przetargu - działka nr 101/1 obr. Mosina
  48 KB
 • Ogłoszenie o III przetargu - działka nr 765/25, 765/26, 765/28 obr. Gwda Wielka
  51 KB
 • Ogłoszenie o III przetargu - działka nr 765/29, 765/30, 765/31, 765/39 obr. Gwda Wielka
  52 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 9.05.2023 r.
  37 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 10.05.2023 r.
  28 KB
 • Ogłoszenie o rokowaniach po III przetargu - działka nr 459/24 obr. Parsęcko
  51 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 1/5 obr. Dziki
  49 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 257/1 oraz 314 obr. Drawień
  50 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 138/6 wraz z udz. do 1/6 w działce 138/11 obr. Spore
  50 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 138/7 wraz z udz. do 1/6 w działce 138/11 obr. Spore
  50 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 138/8 wraz z udz. do 1/6 w działce 138/11 obr. Spore
  50 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 1/5 obr. Dziki
  53 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 22.06.2023 r.
  41 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 28.06.2023 r.
  31 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 29.06.2023 r.
  40 KB
 • Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 20.07.2023 r. I
  44 KB
 • Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 20.07.2023 r. II
  44 KB
 • Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 20.07.2023 r. III
  44 KB
 • Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 20.07.2023 r. IV
  44 KB
 • Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 20.07.2023 r. V
  45 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działki nr 294/3 i 294/4 obr. Parsęcko
  48 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 222/3 obr. Marcelin
  48 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działki zabudowanej nieczynną hydrofornią nr 61/7 obr. Kwakowo
  48 KB
 • Informacja o wyniku rokowań z dnia 27.07.2023 r.
  38 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 27.07.2023 r.
  29 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 28.07.2023 r.
  28 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 163/4 obr. Dziki
  447 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 01.09.2023 r.
  191 KB
 • I Przetarg na sprzedaż lokalu nr 3 w budynku nr 6 w m. Godzimierz, obr. Marcelin
  510 KB
 • I Przetarg na sprzedaż dz. 114/6 i 114/7 każda z udz. do 1/4 w dz. 114/8 obr. Gwda Mała
  445 KB
 • I Przetarg na sprzedaż dz. 443, 452 w obr. Turowo
  443 KB
 • II przetarg na sprzedaż dz. 257/1, 314 obr. Drawień
  446 KB
 • I przetarg na sprzedaż dz. 143/5 obr. Drężno
  443 KB
 • Informacja o wyniku przetargów z dnia 15 listopada 2023 r.
  195 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 222/3 obr. Marcelin
  443 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 294/3 oraz 294/4 obr. Parsęcko
  444 KB
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 61/7 obr. Kwakowo
  441 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 202/1, 202/2, 202/3 oraz 202/4 obr. Parsęcko
  447 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 202/5, 202/6, 202/7 oraz 202/8 obr. Parsęcko
  447 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 88 obr. Jelenino
  442 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 657/1 obr. Gwda Wielka
  445 KB
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 1/5 obr. Dziki
  538 KB
 • Wykaz nieruchomości na sprzedaż -I z dnia 18.12.2023 r.
  47 KB
 • Wykaz nieruchomości na sprzedaż - II z dnia 18.12.2023 r.
  47 KB
 • Wykaz nieruchomości na sprzedaż - III z dnia 18.12.2023 r.
  43 KB
 • Wykaz nieruchomości na zbycie w formie aportu z dnia 19.12.2023 r.
  46 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 19.12.2023 r.
  192 KB
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 20.12.2023 r.
  194 KB
 • Wykaz nieruchomości na sprzedaż nr 1 z dnia 10.10.2023
  48 KB
 • Wykaz nieruchomości na sprzedaż nr 2 z dnia 10.10.2023
  47 KB
 • Wykaz nieruchomości na sprzedaż nr 3 z dnia 10.10.2023 r
  44 KB
 • Wykaz nieruchomości na zamianę z dnia 10.10.2023 r.
  44 KB