• Wzór sprawozdania
  64 KB
 • Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2019 rok
  242 KB
 • Załącznik do w/w Zarządzenia (Ogłoszenie)
  394 KB
 • Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2019
  225 KB
 • Załącznik do w/w Zarządzenia (Ogłoszenie)
  407 KB