• Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Szczecinek Without Barriers"
  1 MB
 • Zarządzenie z dnia 11.04.2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadanie publicznego
  404 KB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania pn. Organizacja eventów w zakresie lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży
  1 MB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania pn. Gminna Liga Gry w Bule
  861 KB
 • Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 28.05.2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
  28 KB
 • Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 28.05.2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
  26 KB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania pn. Aktywizacja społeczna starszych mieszkańców gminy Szczecinek
  842 KB
 • Zarządzenie nr 99/2018 z dnia 12.07.2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
  390 KB
 • Zarządzenie nr 100/2018 z dnia 18.07.2018r. uchylające zarządzenie nr 74/2018
  409 KB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania Festyn - Kościół Filialny w Drawieniu
  918 KB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania Szkolenie dla dzieci i młodzieży z gminy Szczecinek
  966 KB